Tajaan Bagi Program Mobiliti Mahasiswa

Bilangan tajaan Program daripada UiTM atau Institusi dalam dan luar negara
1. Tajaan AIMS
2. Biasiswa kedutaan Asing
3. Tajaan International Company (Shell)